رشته فتوگرافیک

رشته فتوگرافیک و عکاسی

رشته فتوگرافیک

در واقع دلیل به وجود آمدن  رشته فتوگرافیک نیاز بازار کار بود چرا که گستردگی و حجم بالاي انواع تبلیغات و نیاز به تصویر در دنیاي امروزه که حرف اول را میزند، موجب شد همکاري و ارتباط تنگاتنگی بین دو رشته شغلی عکاسی و گرافیک بوجود بیاید.

این یک حقیقت غیر قابل انکار است که هنرمند گرافیست براي تبلیغ یک اثر نیازمند عکس خوب و هوشمندانه بود و چون در رشته گرافیک میزان آموزش عکاسی بسیار ابتدایی بود نیازمند به عکاس بود.

در رشته فتوگرافیک هنرستان که ادغام دو رشته عکاسی و ارتباط تصویري است هم به آموزش تکنیکها و اصول عکاسی پرداخته میشود،

هم در حوزه مطالعاتی گرافیک یا همان ارتباط بصري چگونگی درست به نمایش گذاشتن اثر و ارتباط موثر با مخاطب آموزش داده میشود.

البته که رشته فتوگرافیک نسبت به رشته گرافیک، تنها به خلق اثر هنري و نمایشگاهی بسنده نمیکند و بطور جديتر و قويتري براي تولید انبوه و یا انتشار اثر در فضاهاي مجازي به آموزش نرمافزارهایی تمرکز میکند که در کل دنیا با آنها کار میشود.

بنابراین به جرات میتوان اظهار داشت هنرجویان رشته فتوگرافیک پس از پایان دوره متوسطه با کسب مهارتهاي لازم، براحتی میتوانند وارد بازارکار شوند.

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک را  می توانید در اینجا مشاهده کنید

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

PHOTO-2021-01-20-11-43-04 (Copy)

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

نمونه آثار عکاسی دانش آموزان فتوگرافیک

بازگشت به صفحه نخست
رشته طراحی لباس