چشم انداز هنرستان دخترانه کوک طلایی

چشم انداز هنرستان: تبدیل شدن به یک موسسه تراز جهانی یعنی موسسه ای با عملکرد بالا تعهد بالا یادگیری اثربخش

ماموریت هنرستان: کمک به افراد علاقه مند به هنر در جامعه و توانمند ساختن آنان و ایجاد محیطی برای توسعه‌ی شخصی اعضای سیستم در حد بالاترین توان بالقوه‌ی خودشان

با در نظر گرفتن چشم انداز موسسه، سعی داریم برنامه آموزشی هنرستان را با توجه به تئوری های یادگیری بر پایه مغز و رویکرد شناختی در مدارس تدوین کنیم. در این برنامه آموزشی سعی داریم تا دانش آموزان را در موقعیت هایی نظیر موقعیت های