کار آفرینی در رشته طراحی لباس 

طراحی لباس

به نام خداوند علم وقلم که هستی ببخشید از ملک عدم

کار آفرینی در رشته طراحی لباس

طراحی لباس یک مقوله پیچیده و چند وجهی است. بدین معنا که طراحی از یک جهت به عنوان یک مقوله هنري بسیار مهم مطرح میگردد زیرا که هنرمند با توجه به آنچه در ذهن می پروراند ، میتواند روحیات و آنچه در وجودش از ذوق و هنر نهفته است به شکلی که براي مخاطب قابل لمس باشد ارائه کند. اگر از بعد هنري به مقوله لباس توجه داشته باشیم میبینیم که امروزه در جامعه ایرانی که مهد هنر و تمدن است هنر طراحی لباس از جایگاه ویژه اي برخوردار است . امروزه در جامعه ایرانی پوشش از حیث هنر بسیار کاربرد دارد از این لحاظ که ما در یک کشور اسلامی با رویکردهاي اسلامی زندگی میکنیم و توجه به مقوله حجاب ایجاب میکند تا البسه اي طراحی، تولید و به بازار ارائه شود که فاکتورهاي حجاب را داشته باشد و از طرفی میل فطري به زیبا شدن و زیبا بودن را پاسخگو باشد.

 

طراحی لباس
طراحی لباس مدرن و کار آفرینی در رشته طراحی لباس

 

طراحان لباس سرزمین ایران تلاش دارند تا این زمینه طراحی هاي مدرن و عوام پسند داشته باشند و بدین ترتیب است که انواع پارچه ها و انواع تزیینات لباس و انوام متریال به کمک طراح لباس می آیند تا بتوانند بهترین جدید ترین لباس ها را با توجه به اصول و قواعد اسلامی طراحی و تولید کنند اما آنچه که نمیتوان منکر شد ورود فرهنگ غرب و عدم هم خوانی با فرهنگ اسلامی ایران است و گرایش به فرهنگ غرب در پوشاك باعث میشود تا طراحان لباس ایرانی تلاش روز افزون براي مغلوب کردن غربزدگی داشته باشند که البته همین نگرش و خلأ بازار پوشاك از لباس هاي زیبا و اسلامی فرصتی فراهم میکند که در این زمینه کارآفرینی انجام شود که البته به دلیل ساکن نبودن مد فرصتی طلایی محسوب میشود.

همچنین اگر به پوشش از بعد صنعت بنگریم میبینیم که در صنایع دیگر بسیار کار آمد است . آنچه مسلم است اغلب صنایع به تکونولژي طراحی لباس وابسته هستند .از غواصی که زیر آب است تا فردي که خارج از جو و در فضا است در خشکی و دریا و … همه انسانها در مشاغل و صنایع مختلف به پوشش احتیاج دارند.

در صنعت هوا و فضا آنچه غیر قابل انکار است طراحی لباسی با فاکتور هاي فضانوردي است که جان فرد را خارج از جو حفظ می کند . لباسی که سیستم پیچیدهاي از پوشاك، تجهیزات و سیستمهاي زیستمحیطی میباشد و به گونهاي طراحی شدهاست تا بتواند فضانورد را به راحتی در محیط خشن فضا زنده نگه دارد.

در زیر دریا لباس هاي غواصی که عایق حرارتی ، مقاوم در برابر سایش هستند و شناوري مثبت دارند و همچنین از جان غواص در برابر نیش برخی موجودات دریایی محافظت میکندد و همچنین در مشاغلی مانند آتش نشانی لباس هاي ضدحریق و مشاغلی که مرتبط با استفاده از برق هستند علم طراحی لباس به کمک می آیند .

در پزشکی نیز به وضوح میتوان کمک هاي طراحی لباس را به علم پزشکی مشاهده کرد در بحث کرونا استفاده از گان پزشکی و ماسک و لباس هاي لمینیت ضد کرونا با طراحی هاي خاص و بسیار کار آمد دیدیم که چگونه جان انسان ها حفظ شد .

در علم پزشکی گاهی پیش می آید که فرد بیمار احتیاج به گردند یا دستبند و یا کفش طبی دارد که طراحی آن به عهده طراحان لباس است.گاهی پیش می آید که فردي دچار سوختگی شده و نیاز به لباسی دارد که سوختگی و درد را کاهش دهد و از عوارض سوختگی بکاهد که به عهده طراحی لباس است . و از این موارد بسیار میتوان نام برد که قرن هاست طراحی لباس به کمک علم پزشکی می آید .

همچنین در لباس هاي انتظامی مواردي مانند لباس هاي ضد گلوله و لباس هایی با طراحی خاص براي وضعیت هاي سخت طراحی و تولید میشود که همگی در دامنه طراحی لباس میگنجند.

در نتیجه آنچه به نظر می آید حضور طراحی لباس در تمام جنبه هاي زندگی انسانهاست که قابل انکار نیست و این فرصتی است تا طراحان لباس خلؤ هاي بازار را شناساسیی کنند و به طراحی و تولید موارد بهتر و همچنین تولید داخلی موارد خارجی مشغول شوند چرا که بسیاري از موارد ذکر شده در ایران وجود ندارند و این فرصتی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×